Tour Hà Lan

Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

-3%
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Hà Nội/Sài Gòn
Điểm đến: PHÁP – BỈ - HÀ LAN – ĐỨC
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 58.900.000₫.Giá hiện tại là: 56.900.000₫.
-1%
Thời gian: 15 ngày 14 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sỹ - Ý
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 82.900.000₫.Giá hiện tại là: 81.900.000₫.
-3%
Thời gian: 13 ngày 12 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức - Thụy Sỹ - Ý
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 78.900.000₫.Giá hiện tại là: 76.900.000₫.
-2%
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 42.900.000₫.Giá hiện tại là: 41.900.000₫.
-2%
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Pháp - Luxembourg - Bỉ - Hà Lan
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 45.990.000₫.Giá hiện tại là: 44.990.000₫.
-2%
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Khởi hành: Tết dương lịch
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 53.900.000₫.Giá hiện tại là: 52.900.000₫.
-2%
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Khởi hành: Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 56.900.000₫.Giá hiện tại là: 55.900.000₫.
-4%
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Đức - Hà Lan – Bỉ - Pháp
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 54.900.000₫.Giá hiện tại là: 52.900.000₫.
-2%
Thời gian: 9 ngày
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Pháp - Luxembourg - Đức - Bỉ - Hà Lan Tết Âm Lịch
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 53.900.000₫.Giá hiện tại là: 52.900.000₫.
-4%
Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 52.900.000₫.Giá hiện tại là: 50.900.000₫.
-7%
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Khởi hành: Tháng 3, Tháng 4
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Châu Âu: Pháp - Đức - Bỉ - Hà Lan - Luxembourg
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 53.900.000₫.Giá hiện tại là: 49.900.000₫.
-1%
Thời gian: 15 ngày 14 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Châu Âu
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 86.900.000₫.Giá hiện tại là: 85.900.000₫.