Tour Châu Úc

Hiển thị tất cả 11 kết quả

-3%
Thời gian: 9 ngày 8 đêm
Khởi hành: Hàng Tháng
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Australia
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 78.900.000₫.Giá hiện tại là: 76.900.000₫.
-3%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Hàng Tháng
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Hà Nội - Sysney - Melbourne - Hà Nội
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 58.490.000₫.Giá hiện tại là: 56.490.000₫.
-6%
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Lễ 2/9
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Úc
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 52.000.000₫.Giá hiện tại là: 49.000.000₫.
-4%
Thời gian: 7 Ngày 6 đêm
Khởi hành: Hàng Tuần
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Australia - Melbourne
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 49.900.000₫.Giá hiện tại là: 47.900.000₫.
-3%
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Tết Dương Lịch
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Australia
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 59.900.000₫.Giá hiện tại là: 57.900.000₫.
-5%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Hàng Tuần
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Australia - Sydney - Canberra
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 41.390.000₫.Giá hiện tại là: 39.390.000₫.
-4%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Hàng Tuần
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Hà Nội - Sài Gòn - Melbourne - Canberra - Sydney - Hà Nội
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 46.990.000₫.Giá hiện tại là: 44.990.000₫.
-1%
Thời gian: 10 ngày 9 đêm
Khởi hành: Hàng Tuần
Điểm khởi hành: Hà Nội/Sài Gòn
Điểm đến: Úc
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 82.700.000₫.Giá hiện tại là: 81.700.000₫.
-2%
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Lễ Giáng Sinh
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Úc
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 54.900.000₫.Giá hiện tại là: 53.900.000₫.
-3%
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Tết âm lịch
Điểm khởi hành: Hà Nội/Sài Gòn
Điểm đến: Úc
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 62.990.000₫.Giá hiện tại là: 60.990.000₫.
-2%
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Sydney – Canberra – Melbourne
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 59.000.000₫.Giá hiện tại là: 58.000.000₫.