Tour Đồng bằng sông Cửu Long

Hiển thị 1–12 của 53 kết quả

-6%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Sài Gòn - Bến Tre - Tiền Giang - Cần Thơ - Côn Đảo
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 5.580.000₫.Giá hiện tại là: 5.250.000₫.
-6%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Cần thơ - Côn Đảo - Bến Tre - Tiền Giang - Sài Gòn - Địa Đạo Củ Chi
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 4.950.000₫.Giá hiện tại là: 4.650.000₫.
-6%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Cần thơ - Côn Đảo - Bến Tre - Tiền Giang - Sài Gòn - Địa Đạo Củ Chi
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 4.950.000₫.Giá hiện tại là: 4.650.000₫.
-6%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Sài Gòn - Bến Tre - Tiền Giang
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 3.450.000₫.Giá hiện tại là: 3.250.000₫.
-7%
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Sài Gòn - Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 5.980.000₫.Giá hiện tại là: 5.580.000₫.
-5%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Sài Gòn - Cần Thơ - Hà Tiên - Phú Quốc
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 4.580.000₫.Giá hiện tại là: 4.350.000₫.
-7%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành:
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Phú Quốc – Vinpear - Hòn Thơm
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 2.680.000₫.Giá hiện tại là: 2.480.000₫.
-7%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành:
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Phú Quốc
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 2.680.000₫.Giá hiện tại là: 2.480.000₫.
-5%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Cần Thơ - An Giang -  Đồng Tháp
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 4.380.000₫.Giá hiện tại là: 4.150.000₫.
-5%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Cần Thơ - An Giang -  Đồng Tháp
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 4.380.000₫.Giá hiện tại là: 4.150.000₫.
-5%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Cần Thơ - An Giang -  Đồng Tháp
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 4.380.000₫.Giá hiện tại là: 4.150.000₫.
-7%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Cần Thơ - Bến Tre - Tiền Giang - Địa Đạo Củ Chi - Dinh Độc Lập
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 2.680.000₫.Giá hiện tại là: 2.480.000₫.