Tour Bắc Trung Bộ

Hiển thị 1–12 của 80 kết quả

-10%
Thời gian: 2n1đ
Khởi hành: Tour ghép
Điểm khởi hành: Hà Nội
Điểm đến: Thanh Hóa - Nghệ An
Khuyến mại: Áp dụng hết tháng 05/2024
Giá từ Giá gốc là: 2.080.000₫.Giá hiện tại là: 1.880.000₫.
-8%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Mộ Đại Tướng – Nhật Lệ - Nghĩa Trang Trường Sơn – Lao Bảo – Thành Cổ
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 2.650.000₫.Giá hiện tại là: 2.450.000₫.
-6%
Thời gian: 1 NGÀY
Khởi hành: Tour ghép
Điểm khởi hành: HÀ NỘI
Điểm đến: VĨNH PHUC LÀO CAI
Khuyến mại: 4680000
Giá từ Giá gốc là: 4.980.000₫.Giá hiện tại là: 4.680.000₫.
-11%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành:
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Cửa Lò, Nghệ An
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 1.850.000₫.Giá hiện tại là: 1.650.000₫.
-16%
Thời gian: 2 Ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Biển Hải Tiến
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 1.250.000₫.Giá hiện tại là: 1.050.000₫.
-16%
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Sầm Sơn
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 1.250.000₫.Giá hiện tại là: 1.050.000₫.
-8%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Biển Thiên Cầm - Biển Cửa Lò - Quê Bác
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 2.450.000₫.Giá hiện tại là: 2.250.000₫.
-11%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Cửa Lò -  Quê Bác - Sầm Sơn
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 1.890.000₫.Giá hiện tại là: 1.690.000₫.
-11%
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Cửa Lò - Mộ Đại Tướng
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 1.890.000₫.Giá hiện tại là: 1.690.000₫.
-15%
Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Cửa Lò
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 1.350.000₫.Giá hiện tại là: 1.150.000₫.
-10%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Toàn quốc
Điểm khởi hành: Toàn quốc
Điểm đến: Đà Nẵng- Hội An- Huế
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 5.180.000₫.Giá hiện tại là: 4.680.000₫.
-6%
Thời gian: 5 Ngày 4 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Địa Đạo Vịnh Mốc - Thành Cổ Quảng Trị - Huế - Lao Bảo
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 3.450.000₫.Giá hiện tại là: 3.250.000₫.