Tour Hàn Quốc

Hiển thị tất cả 9 kết quả

-5%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Theo yêu cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Hàn Quốc
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 16.000.000₫.Giá hiện tại là: 15.200.000₫.
-5%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Hàn Quốc
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 21.500.000₫.Giá hiện tại là: 20.500.000₫.
-8%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Đảo Jeju
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 11.980.000₫.Giá hiện tại là: 10.980.000₫.
-8%
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành:
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Đảo Jeju
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 11.989.000₫.Giá hiện tại là: 10.989.000₫.
-7%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Seoul - Nami - Everland
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 13.900.000₫.Giá hiện tại là: 12.900.000₫.
-8%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: SEOUL – NAMI – EVERLAND – YEOUIDO
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 12.990.000₫.Giá hiện tại là: 11.990.000₫.
-8%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Seoul - Nami - Namsan tower - Runningman
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 12.490.000₫.Giá hiện tại là: 11.490.000₫.
-7%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Seoul - Nami - Namsan tower - Runningman
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 14.990.000₫.Giá hiện tại là: 13.990.000₫.
-6%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Seoul – Jeju – Nami - Namsan Tower – Everland
Khuyến mại:
Giá từ Giá gốc là: 17.990.000₫.Giá hiện tại là: 16.990.000₫.