Tour lễ hội

Hiển thị 1–12 của 59 kết quả

-5%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến:  Vĩnh Phúc - Đền Hai Bà Trưng - Đền Gióng - Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 380.000
-3%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Vĩnh Phúc - Chùa Tam Chúc - Chùa Bà Đanh - Ngũ Động Sơn - Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 560.000
-4%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Vĩnh  Phúc - Hải Phòng - Chùa Cao Linh - Bạch Đằng Giang - Đền Trần – Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 480.000
-4%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Vĩnh Phúc  - Chùa Keo - Đền Trần - Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 460.000
-4%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Vĩnh Phúc  – Bãi Đính – Cố Đô Hoa Lư – Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 430.000
-3%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Vĩnh Phúc – Bát Tràng – Chùa Phật Tích  – Chùa Bút Pháp – Chùa Dâu – Đền Đô  – Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 380.000
-5%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Vĩnh Phúc - Chùa Ba Vàng - Bạch Đằng Giang - Đền Trần - Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 465.000
-4%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Vĩnh Phúc - Chùa Ba Vàng - Côn Sơn - Kiếp Bạc - Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 460.000
-4%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Vĩnh Phúc - Chùa  Ba Vàng - Đền Cửa Ông - Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 460.000
-3%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Bãi Đính -Tràng An
Khuyến mại:
Giá từ 760.000
-5%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Vĩnh Phúc - Chùa Dâu - Chùa Bút Pháp - Chùa Phật Tích - Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 380.000
-3%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Vĩnh Phúc - Chùa Địa Tạng Phi Lai - Chùa Tam Chúc - Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 560.000