Tour Trung Quốc

Hiển thị tất cả 10 kết quả

-6%
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Theo yêu cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Hà Nội - Bắc Kinh - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải - Hà Nội
Khuyến mại:
Giá từ 16.990.000
-16%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành - Tử Cấm Thành – Di Hòa Viên – Thiên Đàn
Khuyến mại:
Giá từ 10.590.000
-18%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Nam Ninh - Đại Nghiên Cổ Trấn Lệ Giang - Núi Tuyết Ngọc Long - Khe Hổ Nhảy - Thung Lũng Bất Tử Shangrila
Khuyến mại:
Giá từ 13.990.000
-22%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn
Khuyến mại:
Giá từ 6.990.000
-8%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Trương Gia Giới
Khuyến mại:
Giá từ 11.690.000
-6%
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh
Khuyến mại:
Giá từ 16.490.000
-12%
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Thượng Hải – Hàng Chấu – Ô Trấn – Bắc Kinh
Khuyến mại:
Giá từ 14.900.000
-11%
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Trùng Khánh - Cao NGuyên  Shangrila - Đại Nghiên Cổ Trấn Lệ Giang
Khuyến mại:
Giá từ 16.690.000
-12%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Theo yêu cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Bắc Kinh - Thượng Hải
Khuyến mại:
Giá từ 14.490.000
-6%
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Hồng Kông - Quảng Châu - Thâm Quyến 
Khuyến mại:
Giá từ 15.850.000