Tour học sinh

Hiển thị 1–12 của 64 kết quả

-4%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến:  Vĩnh Phúc - Đền Hai Bà Trưng - Đền Gióng - Vĩnh Phúc
Khuyến mại: hết năm 2022
Giá từ 460.000
-19%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Ao Vua – Đầm Long
Khuyến mại:
Giá từ 690.000
-4%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Erahouse
Khuyến mại:
Giá từ 460.000
-11%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Theo Yêu Cầu
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Trường học
Khuyến mại:
Giá từ 165.000
-4%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Biển Mặn Nhân Tạo Baara Beach Land
Khuyến mại:
Giá từ 500.000
-7%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Bảo Tàng Phòng Không Không Quân – Rạp Xiếc
Khuyến mại:
Giá từ 420.000
-5%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Công Viên Mặt Trời Mới – Phiên Chợ Quê
Khuyến mại:
Giá từ 380.000
-8%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Hoàng Thành Thanh Long – Xem Phim Thiếu Nhi
Khuyến mại:
Giá từ 350.000
-6%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Khoang Xanh Suối Tiên
Khuyến mại:
Giá từ 450.000
-9%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Erahouse - "Người nông dân tài ba"
Khuyến mại:
Giá từ 320.000
-5%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Lăng Bác – Nông Trại Dê Trắng
Khuyến mại:
Giá từ 400.000
-4%
Thời gian: 1 ngày
Khởi hành: Hàng ngày
Điểm khởi hành: Vĩnh Phúc
Điểm đến: Vĩnh Phúc -  ATK Định Hóa  – Cây Đa Tân Trào – Vĩnh Phúc
Khuyến mại:
Giá từ 480.000